Вівторок, 30.05.2023, 21:06 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філософія, культурологія, соціологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 23 [20]
Site menu
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Пошук


  Макарова Наталія Вікторівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія. – 2022. – Вип.23. – С. 1-139

  Макарова Наталія Вікторівна
  аспірантка кафедри теорія та історія культури.
  Національна музична академіїя України імені П.І.Чайковського, м. Київ
  ORCID ID: 0000-0003-0495-2159

  Феномен сценічного бар’єру у виконавській практиці піаніста-виконавця

  DOI 10.34079/2226-2849-2022-12-23-66-75

  [ download pdf ]

  С. 66-75

  Анотація
  У науковій роботі проаналізовано та висвітлено проблематику поняття сценічного бар’єру в науковій літературі. Дано визначення поняття сценічний бар’єр та з’ясовано причини виникнення його під час виступу на сцені. Доведено, що психіка виконавця на сцені знаходиться під подвійним гнітом, а саме підсумковості та невпевненості в кінцевому результаті. Проблема сценічного бар’єру подана в статті в світлі філософсько-культурологічного дискурсу; з’ясовані можливі причини виникнення сценічного бар’єру як у «починаючих» піаністів, так і у виконавців «зі стажем»; розрізнено поняття «страху» та «фобії»; дано опис станів дистресу та еустресу, розглянуто поняття «стрес» на основі робіт таких вчених як З.Фрейд, К.Хорні, А.Адлер, Ф.Перлза, А.Маслоу, П.Зільберман, Г.Ришко та багато інших. Обґрунтовано тезу, що чим краще самопочуття виконавця на сцені, тим переконливішим та цікавішим буде виступ. Тому перспективою подальших розвідок вважаємо пошук методів та прийомів для забезпечення гарного сценічного самопочуття.

  Ключові слова: сценічний бар’єр, страх, стресостійкість, виконавець, концертний виступ, stage barrier, fear, stress resistance, performer, concert perform

  Бібліографічний список

  Адлер, А., 2002. Стиль жизни. В: Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романова, ред. Психология индивидуальных различий. Москва: ЧеРо, с.98–106.

  Ассаджиоли, Р., 2002. Психосинтез. Москва: ЭКСМО-Пресс.

  Баренбойм, Л.А., 1969. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства. Ленинград: Музыка.

  Белоусова, Р.В., 2004. Индивидуально-типические особенности коммуникативной креативности. Кандидат наук. Диссертация. Южноукраинский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского. Одесса.

  Бурганова, И.Ф., 1999. Психологические барьеры в интеллектуальном творчестве. Кандидат наук. Диссертация. Институт среднего профессионального образования РАО. Казань.

  Выготский, Л.С., 1984. Собрание сочинений в 6 т. Т. 4: Детская психология Москва: Педагогика.

  Зильберман, П.Б., 1970. Эмоциональная устойчивость оператора. Кандидат наук. Автореферат. АПН СССР. Научно-иссследовательский Институт общей и педагогической психологии. Москва.

  Зимбардо, Ф., 1991. Застенчивость. Москва: Педагогика.

  Кондаш, О., 1981. Хвилювання: страх перед випробуванням. Київ: Радянська школа.

  Кулагин, Б.В., 1984. Основы профессиональной психодиагностики. Ленинград: Медицина.

  Левочкина, И.А., 1988. Психологические особенности музыкально одаренных подростков. Вопросы психологии, 4, с.149–154.

  Маслоу, А., 2008. Мотивация и личность. Санкт-Петербург: Питер.

  Немов, Р., 2003. Психология. Москва: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС.

  Парыгин, Б.Д., 1974. Социально-психологический барьер и его функции. В: Б.Д. Парыгин, ред. Философия и социальная психология. Ленинград, Вып. 3, с.78-79.

  Перлз, Ф., 1996. Гештальт-подход и свидетель терапии. Москва: Либрис.

  Риман, Ф., 1998. Основные формы страха. Пер. с нем. Э.Л. Гушанского. Москва: Алетейя.

  Свенцицкий, А.Л., 2013. Краткий психологический словарь. Москва: Проспект.

  Селье, Г., 1993. Стресс без дистресса. Пер. с англ. А. Лука. Москва: Эксмо.

  Семиченко, В.А., 1998. Психічні стани. Київ: Магістр-S.

  Станиславский, К.С., 1985. Работа актера над собой. Ч. 1. Москва: Искусство.

  Теплов, Б.М,. 1985. Избранные труды в 2 т. Т. 1. Москва: Педагогика.

  Фрейд, З., 1980. Введение в психоанализ. Тридцать пять лекций. В: П.Я. Гальперин, А.Н. Ждан, ред. Хрестоматия по истории психологии Период открытого кризиса (начало 10-х годов - середина 30-х годов ХХ в.). Москва: МГУ, 343 с.

  Хорни, К., 2000. Наши внутренние конфликты. Москва: Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс.

  Цагарелли, Ю.А., 1989. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Доктор наук. Диссертация. Казанская государственная консерватория.

  Шакуров, Р.Х., 2001. Барьер как категория и его роль в деятельности. Вопросы психологии, 1, с.3–18.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Макарова Н.В. Феномен сценічного бар’єру у виконавській практиці піаніста-виконавця / Н.В. Макарова // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Філософія, культурологія, соціологія. – 2022. – Вип. 23. – С. 66-75.

  Harvard Referencing Style
  Makarova, N., 2022. Fenomen stsenichnoho barieru u vykonavskii praktytsi pianista-vykonavtsia [Stage barrier in performing practice of a pianist-performer]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlosofìa, kulturologìa, socìologìa, 23, pp. 66-75.

  Категорія: Випуск 23 | Додав: Marina (26.05.2022)
  Переглядів: 51 | Теги: Страх, stage barrier, сценічний бар’єр, концертний виступ, concert perform, стресостійкість, Performer, FEAR, виконавець, stress resistance | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright © 2023

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  Конструктор сайтів - uCoz