П`ятниця, 24.03.2023, 12:23 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філософія, культурологія, соціологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 21 [14]
Випуск 22 [18]
Site menu
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Пошук


  Гоц Людмила Сергіївна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія. – 2021. – Вип.22. – С. 1-139.

  Гоц Людмила Сергіївна
  кандидат культурології, доцент кафедри культурології та міжкультурних комунікацій
  Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

  Поняття «міфологема»: ступінь наукової розробленості та проблема концептуалізації в культурології

  DOI 10.34079/2226-2830-2021-11-22-33-44

  [ download pdf ]

  С. 33-44

  Анотація
  Оглядово-узагальнююча стаття присвячена аналізу досліджень міфологеми та проблемі концептуалізації цього поняття в культурології. Надається аналіз фундаментальних наукових праць та тематично-хронологічна класифікація тем дисертаційних робіт ближнього зарубіжжя й України за останні 20 років, предметом яких стала міфологема. Виявлено значну теоретичну лакуну в осмисленні міфологеми в українській культурології: майже всі дисертаційні дослідження проводяться в царині філології. Також давно на часі й проблема концептуалізації поняття «міфологема» в теорії культури. Виявлено дві панівних інтерпретації поняття «міфологема»: вузьке, але й вельми розмите трактування міфологеми у філологічних штудіях; більш концептуально – як структурна одиниця міфологічного тексту й культури взагалі, – міфологема розглядається у філософії, зокрема у річищі системного й структурного підходу до культури. Стверджується, що саме така оптика осмислення відповідає специфіці культурології як метадисципліни має стати теоретичним орієнтиром культурологічної концептуалізації феномену міфологеми як позаісторичної культуротворчої структури й невід’ємної складової людської психіки й буття.

  Ключові слова: міфологема, міф, аналіз літератури, концептуалізація, культурна універсалія, культурологія, mythologeme, myth, literary analysis, conceptualization, cultural universal, cultural studies

  Бібліографічний список

  Александрова, А.А., 2007. Мифологемы воды и воздуха в творчестве Иосифа Бродского. Кандидат филологических наук. Диссертация. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова.

  Анисимова, М.С., 2007. Мифологема «дом» и ее художественное воплощение в автобиографической прозе первой волны русской эмиграции. Кандидат филологических наук. Диссертация. Нижегородский государственный педагогический университет.

  Басняк, Т.А., 2010. Міфологема східноєвропейської культури у творчості Ґреґора фон Реццорі. Кандидат филологических наук. Диссертация. Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка, Київ.

  Батуева, А.А., 2008. Мифологема добра и зла в индоевропейских языках. Кандидат филологических наук. Диссертация. Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, Москва.

  Белевцова, С.О., 2010. Міфологема в українській поетичній моделі світу першої третини XX століття. Кандидат філологічних наук. Дисертація. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

  Березкин, Ю.Е., 2009. Из Старого в Новый Свет: Мифы народов мира. Москва: Астрель, АСТ.

  Бетенькова, Е.М., 2005. Трансформация библейской мифологемы пути человека в культурфилософии экзистенциализма. Кандидат философских наук. Диссертация. Барнаульский государственный педагогический университет.

  Булычева, Е.И., 2001. Культурологический анализ мифологем в авангардном искусстве России.
  Кандидат культурологии. Диссертация. Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет.

  Бучкина, Е.А., 2011. Мифологема рождения и смерти художника в русской постсимволистской прозе. Кандидат филологических наук. Диссертация. Удмуртский государственный университет, Ижевск.

  Вардеванян, С.І., 2007. Міфологема Каїна в українській літературі ХІХ-ХХ століть. Кандидат філологічних наук. Дисертація. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

  Вишницька, Ю.В., 2016. Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах. Доктор філологічних наук. Дисертація. Київський університет імені Б. Грінченка.

  Волкова, Д.В., 2016. Мифологема судьбы в западноевропейской культуре. Москва : Русайнс.

  Горан, В.П., 1990. Древнегреческая, мифологема, судьбы. Новосибирск: Наука.

  Горницкая, Л.И., 2012. Мифологема острова в русской литературе: генезис, структура, семантика. Кандидат филологических наук. Диссертация. Волгоградский государственный социально-педагогический университет.

  Гоц, Л.С., 2014. Репрезентація магії в сучасній медіакультурі. Кандидат культурології. Дисертація. Харківська державна академія культури.

  Гулюк, Л.А., 2007. Мифологема женственности в культуре Серебряного века. Кандидат философских наук. Диссертация. Белгородский государственный университет.

  Гуторов, В.О., 1996. Міфологема «чорт» в експресивно- зниженому узусі української, польської та англійської мов. Кандидат філологічних наук. Дисертація. Харківський державний університет.

  Дементьева, Н.Г., 2003. Мифологема Мазепы в западноевропейской литературе. Кандидат филологических наук. Диссертация. Череповецкий государственный университет.

  Димитренко, М.В., 2009. Димитренко, М. В. Мифологема «Поэт» в русском поэтическом дискурсе XIX-XX вв. ... Кандидат филологических наук. Диссертация. Волгоградский государственный педагогический университет.

  Едошина, И.А., 2002. Художественное сознание модернизма (Истоки и мифологемы) . Кандидат культурологии. Диссертация. Костромской государственный университет.

  Жакова, Т.Е., 2001. Мифологема неба и земли (верха и низа) в германских языках ... Кандидат филологических наук. Диссертация. Московский педагогический государственный университет.

  Закарян, Е.Л., 2011. Мифологема болезни и исцеления в армянских сказках. Кандидат филологических наук. Диссертация. Ереванский государственный университет языков и социальных наук имени В.Я. Брюсова.

  Кереньи, К. и Юнг, К.-Г., 1996. Введение в сущность мифологии. В: К.-Г. Юнг. Душа и миф: шесть архетипов. Киев: Государственная библиотека Украины для юношества, с.11-202.

  Клюкина, Л.А., 2005. Мифологема и идея империи в русской культуре XV-XXI вв. Кандидат философских наук. Диссертация. Санкт-Петербургский государственный университет.

  Кобилко, Н.А., 2017. Міфологема «дорога» в українському літературному дискурсі (на матеріалі творів химерної прози). Кандидат філологічних наук. Дисертація. Бердянський державний педагогічний університет.

  Ph.D. Dissertation. Berdiansk State Pedagogical University. (in Ukrainian).

  Коблева, Э.А., 2012; Богатство как мифологема общества постмодерна. Кандидат философских наук. Диссертация. Майкопский государственный технологический университет.

  Костюк, І.В., 2011. Міфологема: історія поняття в науковому дискурсі. Вісник Львівської національної академії мистецтв, 22, с.405-416.

  Круталевич, А.Н., 2016. «Мифологема» в понятийном аппарате культурологии. Культура и цивилизация, 1, c.10-21.

  Кузнецова, А.И., 2004. Пространственные мифологемы в творчестве У.Голдинга. Кандидат филологических наук. Диссертация. Московский педагогический государственный университет.

  Кулєшов, Р.М., 2008. Міфологема трикстеріади та її транформація в посткласичній культурі: структурно-семіотичний аналіз. Кандидат культурології. Дисертація. Харківська державна академія культури.

  Майстренко, М.І., 2018. Міфологема Еросу в античних та середньовічно-ренесансних вимірах. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського.

  Михайлова, Т.А., 2005. Мифологема женщины-судьбы у древних кельтов и германцев. Москва: Индрик.

  Москаленко, О.О., 2014. Міфологема дитинства в ліриці Ф. Ґарсіа Лорки. Кандидат філологічних наук. Дисертація. Таврійський національний університет імені В.И. Вернадського, Сімферополь.

  Мошноріз, М.М., 2021. Міфопоетика творчості Спиридона Черкасенка. Кандидат філологічних наук. Дисертація. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ.

  Нефедова, О.И., 2019. Этапы художественного осмысления мифологемы «Святой Грааль» в американской литературе XX - XXI веков. Кандидат филологических наук. Диссертация. Московский городской педагогический университет.

  Овчаренко, Н.Ф., 1996. Міфологема Землі в канадській і українській прозі. Київ: Київська правда.

  Пелипенко, А.А. и Яковенко, И.Г., 1998. Культура – как система. Москва: Языки русской культуры.

  Пустошкина, Т.В., 2011. Мифологема детства в русской прозе 20-40-х гг. XIX века, ее своеобразие и развитие. Кандидат филологических наук. Диссертация. Псковский государственный педагогический университет имени С.М. Кирова.

  Рыльская, Т.П., 2010. Мифологема смерти в проблемном поле визуальной культуры. Кандидат культурологии. Диссертация. Краснодарский государственный институт культуры.

  Смирнов, А.В., 2001. Миф как дискурс. В: М.М. Шахнович, ред. Смыслы мифа: мифология в истории и культуре. Сборник в честь 90-летия профессора М.И. Шахновича. Серия: Мыслители, [онлайн]. Доступно: <http://anthropology.ru/ru/text/smirnov-av/mif-kak-diskurs> [Дата звернення 10 сентября 2021].

  Тадевосян, Т.В., 2008. Мифологема героя в поэтическом творчестве Н.С. Гумилева. Кандидат филологических наук. Диссертация. Московский педагогический государственный университет.

  Туркина, В.Г., 2001. Мифологема героя и массовое сознание. Кандидат философских наук. Диссертация. Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского.

  Хазов, В.К., 2009. Мифологемы российской культуры постсоветского периода (1990-е годы): философский анализ. Кандидат философских наук. Диссертация. Астраханcкий государственный университет.

  Холина, Д.А., 2013. Языковая репрезентация мифологемы "Путь" в индивидуально-авторской картине мира У.Б. Йейтса. Кандидат филологических наук. Диссертация. Воронежский государственный университет.

  Цепкало, Т.О., 2018. Міфологема місяця в українській поезії XX століття. Кандидат філологічних наук. Дисертація. Київський університет ім. Б. Грінченка.

  Чернышков, Д.В., 2012. Глобализация как мифологема общественного сознания. Кандидат философских наук. Диссертация. Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова, Барнаул.

  Чумаченко, М.О., 2018. Міфологема світла і темряви в православній культурній традиції. Кандидат культурології. Дисертація.

  Шахматова, Е.В., 2018. Мифологема «Восток» в философско-эзотерическом контексте культуры Серебряного века. Доктор философских наук. Диссертация. Белгородский государственный университет.

  Шишова, Ю.Л., 2002. Лингвистическая объективизация мифологемы пути в современной англоязычной литературе. Кандидат филологических наук. Автореферат. Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. Санкт-Петербург.

  Шульга, Н.В., 2006. Мифологема в структуре массового политического сознания. Кандидат философских наук. Диссертация. Омский государственный технический университет.

  Щепотина, Е.В., 2006. Вербализация мифологем crime, punishment, freedom, justice, law в американской лингвокультуре. Кандидат филологических наук. Диссертация. Курский государственный университет.

  Юрченко, Т.Н., 2001. Мифологема бала в русской литературе 20 - 40-х гг. ХIХ в. Кандидат филологических наук. Диссертация. Горно-Алтайский государственный университет.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Гоц Л. С. Поняття «міфологема»: ступінь наукової розробленості та проблема концептуалізації в культурології / Л. С. Гоц // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Філософія, культурологія, соціологія. – 2021. – Вип. 22. – С. 33-44.

  Harvard Referencing Style
  Hots, L., 2021. Poniattia «mifolohema»: stupin naukovoi rozroblenosti ta problema kontseptualizatsii v kulturolohii [Mythologeme: the degree of scientific elaboration and the problem of conceptualization in cultural studies]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlosofìa, kulturologìa, socìologìa, 22, pp. 33-44.

  Категорія: Випуск 22 | Додав: Marina (08.12.2021)
  Переглядів: 116 | Теги: міфологема, міф, культурологія, cultural studies, cultural universal, концептуалізація, mythologeme, Myth, культурна універсалія, literary analysis, аналіз літератури, conceptualization | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright © 2023

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  Конструктор сайтів - uCoz