Неділя, 31.05.2020, 12:43 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філософія, культурологія, соціологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 17 [10]
Випуск 18 [16]
Site menu
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Пошук


  Слющинський Богдан Васильович, Пістилєва Дар’я Валеріївна
  Вісник Маріупольського державного уніерситету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. – 2019. – Вип. 18. - С. 108-115

  Слющинський Богдан Васильович
  доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології
  Маріупольський державний університет
  slushchinskiy@hitline.net.ua

  Пістилєва Дар’я Валеріївна
  асистент кафедри філософії та соціології, аспірант кафедри історичних дисциплін
  Маріупольський державний університет
  d.yakusheva@mdu.in.ua

  Субкультури населення українського Приазов’я: від минулого до сьогоденя

  DOI 10.34079/2226-2849-2019-9-18-108-115

  [ заватажити pdf (344.51 Kb) ]

  С. 108-115

  Анотація
  Розглянуто та проаналізовано субкультуру українського Приазов’я. Населення зазначеного регіону утворюють унікальний і специфічний спосіб диференціації культури, в яку вливаються своєрідні етнонаціональні культурні утворення, що як за формою, так і за змістом відрізняються від провідної культурної традиції, хоча і є генетичним продовженням останньої. У соціумі регіону проявився свій специфічний спосіб диференціації етнонаціональних культур, який вплинув на зміни, що відбулися у межах домінуючої культури, створив особливу форму організації людей, визначив сукупність норм і цінностей, які так чи інакше протистоять домінуючій традиційній культурі та інтерпретуються нею як «чужа, «негативна, така, що порушує її цілісність».

  Ключові слова:українське Приазов’я, субкультура, етнічна спільнота, багатокультурність, етос, Ukrainian Azov region, subculture, ethno-national entities, multiculturalism, ethnic group.

  Список використаної літератури

  1. Заславський В. Радянська національна політика та федералізм / В. Заславський // Мала енциклопедія етнодержавознавства. – Київ : Генеза, Довіра, 1996. – С. 592-595.
  2. Дудок В. Від тоталітарного гуртожитку до українського дому : за матеріалами конференції «Українсько-російські відносини в суверенній Україні» / В. Дудок // Дзвін. – 1991. – № 8. – С. 79–82.
  3. Рудницька Т. Етнічні спільноти України: тенденції соціальних змін / Т. Рудницька. –– Київ : Ін-т соціології НАН України, 1998. – 176 с.
  4. Юхнева Н. Русские евреи как субэтническая общность: проблема этнического выживания (Концепция проекта этнографического исследования) / Н. Юхнева // Исторические судьбы евреев в России и СССР. Начало диалога : сб. ст. / отв. ред. И. Крупник. – Москва : Свободный еврейский университет в Москве, 1992. – С. 41–51.
  5. Шаповал Ю. «На вікнах грати, на ідеях – грати» / Ю. Шаповал // День. – 2003. – 30 серпня (№ 152). – С. 5.
  6. Гусева Е. И. Современность и проблемы языковой культуры / Е. И. Гусева // Донбасс и Приазовье: Проблемы социального, национального и духовного развития : тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф., г. Мариуполь, 26–27 мая 1993 г. – С. 172–173.
  7. Посткоммунистические трансформации: векторы, направления, содержание / под ред. О. Д. Куценко, соредактор С. С. Бабенко. – Харьков : Изд. центр Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, 2004. – 418 с.
  8. Майборода О. М. Російський націоналізм в Україні (1991–1998 рр.) / О. М. Майборода. – Київ : Центр досліджень нац. безпеки при НУКМА, 1999. – 28 с.
  9. Саєнко Ю. До єдності розмаїтостей. Соціокультурні орієнтації етносів / Ю. Саєнко // Політика і час. – 1995. – № 2. – С. 73-79.
  10. Культура – суспільство – особистість : навч. посіб. / за ред. Л. Скокової. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2006. – 396 с.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Слющинський Б. В. Субкультури населення українського Приазов’я: від минулого до сьогоденя / Б. В. Слющинський, Д. В Пістилєва // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. – 2019. – Вип. 18. – С. 108-115.

  Harvard Referencing Style
  Sliushchinskyi, B. and Pistеleva, D. 2019. Moral ta relihiia yak chynnyky vplyvu na Subkultury naselennia ukrainskoho Pryazovia: vid mynuloho do sohodenia) [Subculture of population of Ukrainian Azov region: from the past to prezent time]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlosofìa, kulturologìa, socìologìa, 18, pp. 108-115.

  Категорія: Випуск 18 | Додав: Marina (30.03.2020)
  Переглядів: 35 | Теги: українське Приазов’я, Subculture, multiculturalism, багатокультурність, ethno-national entities, Ukrainian Azov region, етос, ethnic group, етнічна спільнота, Субкультура | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Конструктор сайтів - uCoz