Неділя, 31.05.2020, 12:39 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філософія, культурологія, соціологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 17 [10]
Випуск 18 [16]
Site menu
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Пошук


  Слющинський Богдан Васильович
  Вісник Маріупольського державного уніерситету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. – 2019. – Вип. 18. - С. 99-107

  Слющинський Богдан Васильович
  доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології
  Маріупольський державний університет
  slushchinskiy@hitline.net.ua

  Мораль та релігія як чинники впливу на структуризацію масової свідомості населення сучасного Приазовʼя

  DOI 10.34079/2226-2849-2019-9-18-99-107

  [ заватажити pdf (353.94 Kb) ]

  С. 99-107

  Анотація
  У статті досліджуються впливи етнокультур та етноконфесій регіону на формування ціннісних орієнтацій та настанов населення сучасного українського Приазов’я. Вже починаючи із ХVІІІ ст. цей регіон став досить активно заселятись. На південному заході Маріупольського повіту поряд з грецькими селами з’явилися болгарські. У Приазов’ї поселилися грузини, які розмовляли татарською мовою. Компактні поселення мали албанці, дисперсно були розселені в регіоні чехи, білоруси, цигани, поляки, згодом німці. Серед іноземних колоністів були і євреї. У всіх у них були свої віросповідання, мова та традиції, що не могло не вплинути на структуризацію масової свідомості сучасного населення.

  Ключові слова:ціннісні орієнтації, етнокультура, етноконфесія, національні культури, структуризація масової свідомості, value orientations, ethno culture, ethno confession, national cultures, structuring of mass consciousness.

  Список використаної літератури

  1. Клепалова Г. Ю. З історії старообрядництва в Донбасі / Г. Ю. Клепалова, І. Г. Луковенко // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. наук. ст. - 2001. - Вип. 18. - С. 286-289.
  2. Мариупольский уезд. Благочинные 1 округа // Справочная книга о Екатеринославской епархии за 1913 г. – Екатеринослав : Типогр. С. И. Барановскаго, 1914. – 488 с.
  3. Наулко В. Формування сучасного етнічного складу населення України / В. Наулко // Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність / ред. В. І. Наулко – Київ : Головна спеціалізована ред. літ. мовами нац. меншин України, 2001. – С.13-45.
  4. Калоеров С. А. Заселение Приазовья греками / С. А. Калоеров // Межэтнические культурные связи в Донбассе: история, этнография, культура : зб. наук. пр. – Донецк, 2000. – Вип. 67. – С. 14–36.
  5. Культура і побут населення України : навч. посіб. / кер. авт. кол. В. І. Наулко. – Київ : Либідь, 1991. – 232 с.
  6. Иванова Ю. В. Особенности формирования хозяйственного комплекса многонационального района Приазовья / Ю. В. Иванова // Культурно-бытовые процессы на юге Украины. – Москва : Наука, 1979. – С. 74–91.
  7. Дынгес А. А. Римско-католическая церковь в Приазовье в начале ХХ в. / А. А. Дынгес // Летопись Донбасса : Краеведческий сб. – Донецк, 1994. – Вып. 2. – С. 107–111.
  8. Справочная книга о Екатеринославской епархии за 1913 г. – Екатеринослав : Типогр. С. И. Барановскаго, 1914. – 488 с.
  9. Инглехарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности в изменяющемся обществе / Р. Инглехарт // Полис. - 1997. – № 4. – С. 6-32. .
  10. Наумова М. «Матеріалізм» і «постматеріалізм» як типи ціннісних преференцій населення України / М. Наумова // Соціокультурні ідентичності та практики / за ред. А. Ручки. – Київ : Ін-т соціології НАН України, 2002. – С. 185–195.
  11. Рівень довіри до суспільних інститутів та електоральні орієнтації громадян України [Електронний ресурс] // Разумков Центр. – 2019. – 27 березня. - Режим доступу : http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/riven-doviry-do-suspilnykh-instytutiv-ta-elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy-2
  12. Ручка А. Динаміка ціннісних відданостей населення України: 1991–2000 роки / А. Ручка // Соціокультурні ідентичності та практики / за ред. А. Ручки. – Київ : Ін-т соціології НАН України, 2002. – С. 181–185.
  13. Слющинський Б. В. Інформаційна культура : загальний курс : підруч. / Б. В. Слющинський. – Маріуполь : ТОВ «ППНС», 2016. – 646 с.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Слющинський Б. В. Мораль та релігія як чинники впливу на структуризацію масової свідомості населення сучасного Приазовʼя / Б. В. Слющинський // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. – 2019. – Вип. 18. – С. 99-107.

  Harvard Referencing Style
  Sliushchinskyi, B. 2019. Moral ta relihiia yak chynnyky vplyvu na strukturyzatsiiu masovoi svidomosti naselennia suchasnoho Pryazovʼia [Morality and religion as the factors of the impact on the structurization of the mass-awareness of the population of the modern Azov region]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlosofìa, kulturologìa, socìologìa, 18, pp. 99-107.

  Категорія: Випуск 18 | Додав: Marina (30.03.2020)
  Переглядів: 37 | Теги: ethno culture, національні культури, structuring of mass consciousness, national cultures, ethno confession, value orientations, етноконфесія, структуризація масової свідомості, етнокультура, ціннісні орієнтації | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Конструктор сайтів - uCoz