Неділя, 31.05.2020, 13:29 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філософія, культурологія, соціологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 17 [10]
Випуск 18 [16]
Site menu
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Пошук


  Нікольченко Юзеф Мойсейович, Нікольченко Тамара Марківна
  Вісник Маріупольського державного уніерситету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. – 2019. – Вип. 18. - С. 63-71

  Нікольченко Юзеф Мойсейович
  доцент, доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності
  Маріупольськи державний університет
  nikolchenko46@ukr.net

  Нікольченко Тамара Марківна
  кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри слов’янської філології та перекладу
  Маріупольський державний університет
  nikolchenko46@ukr.net

  Ретроспектива пізнання історії та культури Волині у літописі Феодосія Софоновича

  DOI 10.34079/2226-2849-2019-9-18-63-71

  [ заватажити pdf (361.16 Kb) ]

  С. 63-71

  Анотація
  У статті аналізується «Хроніка з літописців стародавніх» Феодосія Софоновича – видатний твір українського авторського літописання Нового часу на предмет з’ясування ролі, яку відігравала Волинь і Волинські землі у вітчизняній історії і культурі від часу розселення слов’ян у Східній Європі до подій першого етапу Національно-визвольної війни у червні 1648 р.

  Ключові слова: Україна, Новий час, Феодосій Софонович, «Хроніка з літописців стародавніх», Волинь, Волинські землі, Ukraine, New Time, Theodosius Sofonovich, «Chronicles of Ancient Chronographers », Volyn, Volyn lands.

  Список використаної літератури

  1. Батюшков П. Н. Волынь. Исторические судьбы Юго-Западного края / П. Н. Батюшков. – С.-Петербург: Типография Товарищества «Общественная Польза», 1888. – 414 с.
  2. Борисенко В. Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ століття : навч. посіб. / В. Й. Борисенко. – Київ : Либідь, 1996. – 616 с.
  3. Віленський літопис [Електронний ресурс] // Ізборник. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/psrl3235/lytov18.htm
  4. Жаркова Є. М. Теорія і практика перекладу : підруч. / Є. М. Жаркова, М. В. Нікольченко, Т. М. Нікольченко; за ред. Т. М. Нікольченко. – Донецьк : Вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2013. – 439 с.
  5. Киричук М. Г. Волинь – земля українська / М. Г. Киричук. – Луцьк: «Надстир’я», 1995. – 390 с.
  6. Корпанюк М. Слово. Хрест. Шабля (Українське монастирсько-церковне, світське крайове літописання XVI–XVIII ст., компіляції козацького літописання XVIII ст. як історико-літературне явище) : моногр. / М. Корпанюк. – Київ : Смолоскип, 2005. – 904 с.
  7. Крип’якевич І. П. Історія України / І. П. Крип’якевич. – Львів: Світ, 1990. – 520 с.
  8. Літопис руський / пер. з давньоруської Л. Є. Махновця. – Київ : Дніпро, 1989. – 591 с.
  9. Любавский М. К. Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно [Електронний ресурс] / М. К. Любавский. – 2-е изд. – Москва : Московская художественная печатня, 1915. – 401 с. - Режим доступа : https://runivers.ru/lib/book8197/462651/
  10. Мавродин В. В. Очерки истории Левобережной Украины : (с древнейших времен до второй половины XIV века) / В. В. Мавродин. – Санкт-Петербург: Наука, 2002. – 416 с.
  11. Нікольченко Ю. М. Давид Ігоревич: «Князь-пірат, чи «герой свого часу»? / Ю. М. Нікольченко // Історичні постаті України: проблеми і пошуки : моногр. / В. М. Бодрухин, В. М. Романцов, Ю. М. Нікольченко – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. – С. 16–29.
  12. Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси / В. Т. Пашуто. – Москва : Наука, 1968. – 472 с.
  13. Софонович Ф. Хроніка з літописців стародавніх / Ф. Софонович, підгот. тексту до друку, передм., комент. Ю. А. Мицика, В. М. Кравченка. – Київ : Наукова думка, 1992. – 336 с.
  14. Стрийковський М. Літопис польський, литовський, жмудський і всієї Русі [Електронний ресурс] / М. Стрийковський, відп. ред. О. Купчинський. ‒ Львів : Наукове товариство ім. Шевченка, 2011. ‒ 1075 с. – Режим доступу : http://chtyvo.org.ua/authors/Stryikovskyi_Matsei/Litopys_polskyi_lytovskyi_zhmudskyi_i_vsiiei_Rusy/
  15. Шабульдо Ф. М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского / Ф. М. Шабульдо. – Київ : Наукова думка, 1987. – 182 с.
  16. Шевчук В. Муза Роксоланська : Українська література XVI–XVIII століть: у 2-х кн. / В. Шевчук. – Київ : Либідь, 2004. – Книга перша : Ренесанс. Раннє бароко. - 400 с.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Нікольченко Ю. М. Ретроспектива пізнання історії та культури Волині у літописі Феодосія Софоновича / Ю. М. Нікольченко, Т. М. Нікольченко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. – 2019. – Вип. 18. – С. 63-71.

  Harvard Referencing Style
  Nikolchenko, Y. and Nikolchenko, T. 2019. Retrospektyva piznannia istorii ta kultury Volyni u litopysi Feodosiia Sofonovycha [Retrospective of understanding Volyn’s history and culture in the chronicles of Theodosiy Sofonovych]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlosofìa, kulturologìa, socìologìa, 18, pp. 63-71.

  Категорія: Випуск 18 | Додав: Marina (30.03.2020)
  Переглядів: 35 | Теги: Україна, Феодосій Софонович, Theodosius Sofonovich, New Time, Новий час, Volyn, «Хроніка з літописців стародавніх», «Chronicles of Ancient Chronographe, Волинь, Волинські землі, Volyn lands, Ukraine | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Конструктор сайтів - uCoz