Вівторок, 30.05.2023, 19:52 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філософія, культурологія, соціологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 21 [14]
Випуск 22 [18]
Site menu
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Пошук


  Горохолінська Ірина Володимирівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія. – 2021. – Вип.21. – С. 1-139

  Горохолінська Ірина Володимирівна
  доктор філософських наук, доцент кафедри філософії та культурології.
  Чернівецький національний університет ім.. Юрія Федьковича
  [email protected]

  Синергія релігійного та світського у філософській думці античності як ідейне джерело сучасної постсекулярності

  DOI 10.34079/2226-2830-2021-11-21-40-49

  [ download pdf ]

  С. 40-49

  Анотація
  У статті авторка вдається до аналізу специфічних тенденцій у філософській думці Античності, котрі заклали можливості взаємодії світських і релігійних елементів у світоглядному самовизначенні європейців. Такі інтенції виявляються у думках багатьох давньогрецьких мислителів, але основну дослідницьку увагу статті зосереджено довкола ідейного поля концепцій релігійно-філософського мислення Ксенофана з Колофона та Піфагора.
  Як аксіологічні, онтологічні, гносеологічні, так і праксеологічні свідчення, закладені в думках та способі життя Ксенофана та Піфагора, демонструють їхнє прагнення не тільки раціоналізувати істини віри, але й витлумачувати їх в той спосіб, котрий є характерним і для гуманістичних релігійних систем сьогодення: синергійно та гармонійно, з урахуванням ключових складових когнітивного досвіду і досвіду Богоспілкування. Саме такий підхід визначив не тільки подальшу долю філософського витлумачення релігії та релігійності в європейській традиції, але й сформував світоглядні основи секулярного та постсекулярного типів світовідчуття і світобачення.

  Ключові слова: секулярність, постсекулярність, Античність, синергія, Піфагор, Ксенофан із Колофона, релігійність, secularity, post-secularity, antiquity, synergy, Pythagoras, Xenophanes from the Colophon, religiosity

  Бібліографічний список

  Горохолінська, І.В., 2019. Демаркація секулярного/постсекулярного в сучасній релігійності: філософський та богословський дискурс. Доктор наук. Автореферат. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Київ.

  Дератани, Н.Ф. и Тимофеева, Н.А., 1965. Греческая литература: Хрестоматия по Античной литературе. Москва: Просвещение, Т.1.

  Конрад, М., 1974. Нарис історії стародавньої філософії. Рим.

  Лущ, У., 2016. Феномен секуляризації: наближення до трансцендентного. Львів: Літопис.

  Мозговий, І., 2009. Неоплатонізм і патристика, або Світло в присмерках великої цивілізації. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ».

  Рожанский, И.Д., ред. 1989. Фрагменты ранних греческих философов. Москва: Наука, Часть І: От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики.

  Шадських, Ю., 2009. Східна мудрість і давньогрецька філософія. Вісник національного університету «Львівська Політехніка» , 636: Філософські науки, c.99–103.

  Юдінцев, О.В., 2014. Походження ідеї Бога: між класичним еволюціонізмом та церковною догмою. Гілея: науковий вісник, 89, 265–272.

  Ямвлих, 1998. Жизнь Пифагора. Москва: Алетейа, Новый Акрополь.

  Attfield, R., 2014. Popper and Xenophanes. Philosophy, 89(347), pp.113–133.

  Martinez, A.A., 2013. The Cult of Pythagoras: Math and Myths. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

  Pinel Martínez, P., 2020. Negative Theology and its Interpretation as an Atheistic Attitude in 5th Century Athens. Revue de l'histoire des religions, 2(237), pp.277–290.

  Renger, A.-В. and Stavru, А., eds. 2016. Pythagorean Knowledge from the Ancient to the Modern World: Askesis, Religion, Science. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvc770xm


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Горохолінська І. В. Синергія релігійного та світського у філософській думці античності як ідейне джерело сучасної постсекулярності / І. В. Горохолінська // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Філософія, культурологія, соціологія. – 2021. – Вип. 21. – С. 40-49.

  Harvard Referencing Style
  Horokholinska, I., 2021. Synerhiia relihiinoho ta svitskoho u filosofskii dumtsi antychnosti yak ideine dzherelo suchasnoi postsekuliarnosti [Synergy of the religious and the secular in the philosophical thought of antiquity as conceptual source of modern post-secularity]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlosofìa, kulturologìa, socìologìa, 21, pp. 40-49.

  Категорія: Випуск 21 | Додав: Marina (27.06.2021)
  Переглядів: 35 | Теги: religiosity, Ксенофан із Колофона, синергія, Pythagoras, synergy, post-secularity, постсекулярність, релігійність, античність, antiquity, Xenophanes from the Colophon, secularity, Піфагор, секулярність | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright © 2023

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  Конструктор сайтів - uCoz