Вівторок, 30.05.2023, 21:26 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філософія, культурологія, соціологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 21 [14]
Випуск 22 [18]
Site menu
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Пошук


  Бродецький Олександр Євгенович
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія. – 2021. – Вип.21. – С. 1-139

  Бродецький Олександр Євгенович
  доктор філософських наук, доцент кафедри філософії та культурології.
  Чернівецький національний університет ім.. Юрія Федьковича.
  [email protected]

  Вектори релігійної комунікації в тлумаченнні Спінози: методологічно–ціннісний ракурс

  DOI 10.34079/2226-2830-2021-11-21-15-24

  [ download pdf ]

  С. 15-24

  Анотація
  У статті досліджується зміст та дієвість ідей Б. Спінози щодо Бога та цінностей релігійної комунікації. Автор експлікує зв’язок онтологічних, когнітивних й аксіологічних вимірів пантеїзму Спінози. Розкривається їхня закоріненість у специфічних тенденціях розвитку соціуму та світогляду Нового Часу (з урахуванням і відповідних ренесансних ідейних імпульсів).
  Обмірковуються питання ставлення Спінози до базових цінностей етики християнства, висвітлюються суперечливі аспекти цієї проблеми та узагальнюються бачення Спінозою цінностей свободи віросповідання, державних санкцій щодо функціонування релігій і конфесій у суспільстві. Ці питання висвітлюються з акцентуванням їхньої вагомості і для осмислення сучасних тенденцій релігійного життя, міжконфесійних взаємин тощо.
  Дослідження здійснене на міждисциплінарній межі історії філософії, філософії релігії, етики. Елемент його новизни полягає в екстраполяції ідей філософії релігії Спінози на низку актуальних тенденцій сучасної релігійної комунікації й використання евристичних можливостей спінозівської думки для обґрунтування інтенсифікації діалогу богословського, релігієзнавчого і філософського дискурсів у сучасній Україні.

  Ключові слова: Барух (Бенедикт) Спіноза, пантеїзм, Бог, віра, цінності, релігія, богослов’я, філософія, комунікація, толерантність, Baruch (Benedict) Spinoza, pantheism, God, faith, values, religion, theology, philosophy, communication, tolerance.

  Бібліографічний список

  Біблія, 2020. Сучасний переклад з давньоєврейської та давньогрецької мов Р. Турконяка. Київ: Українське Біблійне Товариство.

  Бродецький, О.Є., 2016. Етичні цінності в релігіях: гуманістична синергія ідей. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.

  Бродецький, О.Є., 2017. Етичні конотації релігійно–соціальних ідей Мартіна Лютера й Еразма Роттердамського. В: Чернівецький національний університет. Гуманітарно–наукове знання: комунікативні засади: Матеріали Міжнар. наук. конф., м. Чернівці, 6–7 жовтня 2017 р. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, с.406–412.

  Бруно, Дж., 1953. О героическом энтузиазме. Москва: Государственное издательство художественной литературы.

  Бруно, Дж., 1965. О безмерном и неисчислимых. В: А.Х. Горфункель, 1965. Джордано Бруно. Москва: Мысль, c.185-189.

  Гаджикурбанов, А.Г., 2015. Отношение к миру в этике стоицизма и в моральном учении Спинозы. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики, 11-3(61), c.37–39.

  Гуджикурбанов, А., 2014. Этика Спинозы как метафизика морали. Москва: Центр гуманитарных инициатив.

  Завідняк, Б., 2017. Теодицея Бенедикта Спінози. Схід, 6, c.91–97. DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.6(152).122358

  Майданский, А.Д., сост., 2012. Бенедикт Спиноза: pro et contra: личность и творчество Б. Спинозы в оценке русских мыслителей и исследователей. Санкт–Петербург: Издательство Русской христианской гуманитарной академии.

  Седыченко, Т.Ю., 2016. Основания и цели этического учения Спинозы. Сибирский философский журнал, 14(4), c.273–282.

  Седыченко, Т.Ю., 2018. Философия Спинозы: роль онтологии в обосновании этических целей. Сибирский философский журнал, 16(3), с.219-226. DOI: https://doi.org/10.25205/2541-7517-2018-16-3-219-226

  Спиноза, Б., 1957а. Краткий трактат о Боге, человеке и его счастье. В: Спиноза, Б., 1957. Избранные произведения в 2-х т. Москва: Госполитиздат, Т.1, с.67–173.

  Спиноза Б., 1957b. Этика. В: Спиноза, Б., 1957. Избранные произведения в 2-х т. Москва: Госполитиздат, Т.1, с.359–619.

  Спиноза, Б., 1998. Богословско–политический трактат. Минск: Литература.

  Тейлор, Ч., 2005. Джерела себе. Творення новочасної ідентичності. Пер. з англ. А. Васильченка
  . Київ: Дух і літера.

  Тейлор, Ч., 2013. Секулярна доба. Книга перша. Пер. з англ. О. Панич. Київ: Дух і літера.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Бродецький О. Є. Вектори релігійної комунікації в тлумаченнні Спінози: методологічно–ціннісний ракурс / О. Є. Бродецький // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Філософія, культурологія, соціологія. – 2021. – Вип. 21. – С. 15-24

  Harvard Referencing Style
  Brodetskyi, O., 2021. Vektory relihiinoi komunikatsii v tlumachennni Spinozy: metodolohichno–tsinnisnyi rakurs [Vectors of religious communication in Spinoza’s interpretation: methodological and value aspect]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlosofìa, kulturologìa, socìologìa, 21, pp. 15-24

  Категорія: Випуск 21 | Додав: Marina (28.06.2021)
  Переглядів: 38 | Теги: богослов’я, Baruch (Benedict) Spinoza, бог, GOD, Tolerance, філософія, theology, комунікація, пантеїзм, Communication, віра, pantheism, толерантність, релігія, Philosophy, Religion, Faith, Барух (Бенедикт) Спіноза, Values, цінності | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright © 2023

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  Конструктор сайтів - uCoz