Вівторок, 30.05.2023, 21:31 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філософія, культурологія, соціологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 21 [14]
Випуск 22 [18]
Site menu
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Пошук


  Бєлова Наталя Вікторівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія. – 2021. – Вип.21. – С. 1-139

  Бєлова Наталя Вікторівна
  кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософських наук та історії України.
  Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
  [email protected]

  Сон антропології і філософія Ф. Ніцше

  DOI 10.34079/2226-2830-2021-11-21-7-14

  [ download pdf ]

  С. 7-14

  Анотація
  В статті проаналізовано особливості системи філософування Ф. Ніцше; виділено наявні підходи до оцінки творчості філософа у сучасній гуманістиці. Визначено, що враження не академічності його текстів і категоріального апарату справляє саме спроба філософа подолати сон антропології (Фуко, 1994).
  З’ясовано, що використання Ф. Ніцше нових за змістом понять обумовлено недостатністю тих методологічних регулятивів, що обмежували філософування мислителя, і є прикладом переосмислення раціональності відповідно до історично нової внутрішньої міри людини як об’єкта пізнання. Пропонується розглядати термін «надлюдина» як такий, що змістовно визначає об’єкти високого рівня абстракції.
  Обґрунтовано, що Ф. Ніцше, відкидаючи класичне розуміння людини, пропонує філософсько-гносеологічний «горизонт» можливого синтезу раціональності і соціальності, в якому стає можливим розглядати людину в контексті її життя.
  Доведено, що хоча ідея культурно-історичного буття людини в суспільстві залишається поза філософією Ф. Ніцше, налаштованість філософа на подолання усереднення як виродження людини підводить до усвідомлення необхідності пошуку загальних первеней, «субстанції» людського буття.

  Ключові слова: абстракція, антропологія, ідеалізація, ідол, кумир, метафора, принцип очищення свідомості, основи процедури абстракції, референція, надлюдина, «складка», Ф. Ніцше, abstraction, anthropology, idealization, idol, metaphor, the principle of purification of consciousness, grounds for abstraction procedure, reference, superman, “fold”, Nietzsche

  Бібліографічний список

  Арутюнова, Н.Д., 1990. Метафора и дискурс. В: Н.Д. Арутюнова и М.А. Журинская, ред. Теория метафоры. Москва: Прогресс, с. 5–32.

  Бланшо, М., 2003. Ницше и фрагментарное письмо. Пер. с франц. В.Е. Лапицкого. Новое литературное обозрение, 3, c. 12–29.

  Гадамер, Г.–Г., 1991. История понятий как философия. Пер. с нем. А.В. Михайлова. В: Г.–Г. Гадамер. Актуальность прекрасного. Москва: Искусство, с.26–43.

  Горский, Д.П., 1961. Вопросы абстракции и образования понятий. Москва: Издательство Академии наук СССР.

  Делез, Ж., 2003. Ницше и философия. Пер. с франц. О. Хомы. Москва: Ad marginem.

  Мамардашвили, М.К., 2007. Возможный человек. Гуманитарный портал. [online] Доступно: <https://gtmarket.ru/library/articles/5480> (Дата звернення 15 травня 2021).

  Мамардашвили, М.К., 2010. Очерк современной европейской философии. Москва: Прогресс – Традиция.

  Мамардашвили, М.К., 1989. Сознание и цивилизация. В: И.Т. Фролов, ред. Человек в системе наук. Москва: Наука, с.317–332.

  Ман, П. де., 1999. Аллегории чтения: Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста. Пер. с англ. С.А. Никитина. Екатеринбург: Издательство Уральского университета.

  Ницше, Ф. П о ту сторону добра и зла / пер. с нем. Н. Полилова. Соч. в 2 т. Т. 2. Москва : Мысль, 1990. С. 238–406.

  Ницше, Ф., 1990. Помрачение кумиров или о том, как можно философствовать с помощью молотка. Пер. с нем. Ю.А. Антоновского. В: Ф. Ницше. Избранные произведения в 2 кн. Кн.1: Так говорил Заратурстра. Москва: Сирин, с. 331–378.

  Ортега-и-Гассет, Х., 1990. Две великие метафоры. В: Н.Д. Арутюнова и М.А. Журинская, ред. Теория метафоры. Москва: Прогресс, с. 68–81.

  Пущаев, Ю.В., 2010. К выходу в свет собрания трудов М. К. Мамардашвили. Вопросы философии, 12, с.167–172.

  Сартр, Ж.–П., 1987. Что такое литература? Пер. с франц. А.К. Авеличева. В: Г.К. Косиков, ред. Зарубежная эстетика и теория литературы. XIX–XX вв. Трактаты. Статьи. Эссе. Москва: Издательство Московского университета, с.313–334.

  Фуко, М., 1994. Слова и и вещи. Археология гуманитарных наук. Пер. с франц. В.П. Визгина, Н. С. Автономовой. Санкт-Петербург: А–cad.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Бєлова Н. В. Сон антропології і філософія Ф. Ніцше / Н. В. Бєлова // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Філософія, культурологія, соціологія. – 2021. – Вип. 21. – С. 7-14.

  Harvard Referencing Style
  Belova, N., 2021. Son antropolohii i filosofiia F. Nitsshe [The dream of anthropology and F. Nietzsche’s philosophy]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlosofìa, kulturologìa, socìologìa, 21, pp. 7-14.

  Категорія: Випуск 21 | Додав: Marina (28.06.2021)
  Переглядів: 38 | Теги: основи процедури абстракції, абстракція, метафора, «складка», anthropology, кумир, принцип очищення свідомості, idealization, антропологія, the principle of purification of co, abstraction, ідол, idol, Metaphor, ідеалізація, Ф. Ніцше, референція, надлюдина | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright © 2023

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  Конструктор сайтів - uCoz