Неділя, 31.05.2020, 13:34 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філософія, культурологія, соціологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 17 [10]
Випуск 18 [16]
Site menu
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Пошук


  Сабадаш Юлія Сергіївна
  Вісник Маріупольського державного уніерситету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. – 2019. – Вип. 18. - С. 76-85

  Сабадаш Юлія Сергіївна
  доктор культурології, професор кафедри культурології та інформаційної діяльності
  Маріупольський державний університет
  Juliasabadash2005@gmail.com

  Українська гуманістика сьогодні: культурологічний аспект

  DOI 10.34079/2226-2849-2019-9-18-76-85

  [ заватажити pdf (408.98 Kb) ]

  С. 76-85

  Анотація
  Матеріал статті концентрує увагу на теоретичних напрацюваннях українських культурологів, які були здійснені протягом останнього десятиліття. Наголошено, що активний розвиток культурологічного знання вимагає як фіксацію вже опрацьованих проблем, так і окреслення нової проблематики в логіці подальшого дослідницького процесу. Показано, що протягом 2010–2020 рр. теоретичний інтерес науковців був спрямований на аргументацію специфічних засад культурологічного аналізу, що допомагає вирізнити «культурологію» серед інших «структурних елементів» гуманістики, зокрема, соціально-політичного знання, філософії, естетики, історії та теорії релігії, мистецтвознавства та ін. Окреслено той «межовий простір», де теоретичні інтереси культурології перетинаються з іншими гуманітарними науками.
  Підкреслено значення узагальнення та систематизації тих теоретичних напрямків, які знаходяться в полі зору сучасних українських науковців, і чіткіше окреслювати ті «білі плями», які – рік від року – виявляються у дослідницькому просторі. Окрім цього, спираючись на публікації, що з’являються протягом 2019 р., особливо ті, які відбивають концептуальну спрямованість майбутніх кандидатських чи докторських дисертацій, можна стверджувати, що науковці – переважно – «відштовхуються» від тих напрацювань, які були – тією чи іншою мірою – заявлені у 2018–2019 рр.

  Ключові слова:культурологія, систематизація, культурологічне знання, дослідницький простір, понятійно-категоріальний апарат, Key words: cultural studies, systematization, cultural knowledge, research sphere, conceptual and categorical apparatus.

  Список використаної літератури

  1. Ван Гог В. Письма : сборник / В. Ван Гог ; пер. П. Мелковой, сост. общ. ред. и вступ. ст. Ю.Кузнецова. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1966. - 602 с.
  2. Оніщенко О. І. Культуротворчий потенціал епістолярію: європейський досвід другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття : моногр. / О. Оніщенко – Київ : Ліра, 2017. – 268 с.
  3. Губерський Л. В. Культуротворча сутність людини і людинотворча сутність культури / Л. Губерський // Губерський Л. В. Культура. Ідеологія, Особистість. : методолого-світоглядний аналіз / Л. В. Губерський, В. П. Андрущенко, М. І. Михальченко. – Київ : Вища школа, 2009. – С. 53 – 101.
  4. Герчанівська П. Е. Культура в парадигмах ХХ – ХХІ ст. : моногр. / П. Герчанівська. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 378 с.
  5. Холодинська С. М. Михайль Семенко: культуротворчі пошуки на теренах українського футуризму : моногр. / С. Холодинська. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2018. – 292 с.
  6. Личковах В. Етнокультурографія. Репрезентація етнокультури в мистецтві та художній літературі (ХХ – початок ХХІ століття) : моногр. / В. Личковах, Г. Файзулліна. – Київ: НАКККіМ, 2018. – 256 с.
  7. Тузов В. О. Культуротворчі процеси в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття) як підґрунтя сучасних теоретичних інновацій : автореф. дис. ... канд. культурології : спец. 26.00.01 / Владислав Олександрович Тузов; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец. – Київ, 2011. – 20 с.
  8. Дабло Л. Г. Науково-теоретична спадщина Дмитра Овсянико-Куликовського: культурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. культурології : спец. 26.00.01 / Любов Григорівна Дабло; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. - Київ, 2018. – 18 с.
  9. Павлова О. Ю. До дефініції поняття «культурна індустрія»: дескрипція симптомів та аналіз тенденцій / О. Павлова // Українські культурологічні студії.– 2017. – Вип. 1. - С. 39 – 46.
  10. Кравченко О. В. Культурна політика України в парадигмах сучасності: теоретико-методологічні аспекти культурологічної інтерпретації : моногр. / О.В. Кравченко. – Харків : ХДАК, 2011. – 288 с.
  11. Добіна Т. Г. Творча спадщина Бориса Лятошинського в контексті українського культуротворення (20–60-ті роки XX ст.) : автореф. дис. … канд. культурології : спец. 26.00.01 / Тетяна Геннадіївна Добіна; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2018. – 19 с.
  12. Сабадаш Ю. С. Умберто Еко: гуманізм культуротворчих ідей : моногр. / Ю. Сабадаш. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 156 с.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Сабадаш Ю. С. Українська гуманістика сьогодні: культурологічний аспект / Ю. С. Сабадаш // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. – 2019. – Вип. 18. – С. 76-85.

  Harvard Referencing Style
  Sabadash, Y. 2019. Ukrainska humanistyka sohodni: kulturolohichnyi aspekt [Ukrainian humanism of today: cultural aspect]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlosofìa, kulturologìa, socìologìa, 18, pp. 76-85.

  Категорія: Випуск 18 | Додав: Marina (30.03.2020)
  Переглядів: 29 | Теги: Key words: cultural studies, conceptual and categorical apparatu, культурологія, культурологічне знання, систематизація, cultural knowledge, дослідницький простір, systematization, понятійно-категоріальний апарат, research sphere | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Конструктор сайтів - uCoz