Неділя, 31.05.2020, 12:00 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філософія, культурологія, соціологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 17 [10]
Випуск 18 [16]
Site menu
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Пошук


  Кудлай В’ячеслав Олегович, Білоусова Валерія Дмитрівна
  Вісник Маріупольського державного уніерситету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. – 2019. – Вип. 18. - C. 43-49

  Кудлай В’ячеслав Олегович
  кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності
  Маріупольський державний університет
  v.kudlay@mdu.in.ua

  Білоусова Валерія Дмитрівна
  студентка, магістр ІІ р.н. спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», кафедра культурологи та інформаційної діяльності
  Маріупольський державний університет
  v.belousova@mdu.in.ua

  Структура та зміст комунікації та комунікаційної діяльності в освітній установі

  DOI 10.34079/2226-2849-2019-9-18-43-49

  [ заватажити pdf (340.32 Kb) ]

  C. 43-49

  Анотація
  Розглянуті трактування поняття «комунікація» та «комунікаційна діяльність». Охарактеризовані основні елементи, форми, види та функції комунікаційної діяльності. Визначені основні етапи роботи над створенням ефективної комунікації в установі. Виділені напрямки удосконалення комунікацій в закладах вищої освіти.

  Ключові слова: комунікація, комунікативна діяльність, освітня установа, заклад вищої освіти, елементи комунікації, ефективність комунікаційної діяльності, Key words:communication, communicative activity, educational institution, higher education institution, elements of communication, communication activity effectiveness.

  Список використаної літератури

  1. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : навч. посіб. / Н. П. Волкова. – Київ : Академія, 2006. – 256 с.
  2. Грищенко І. Роль комунікацій у функціонуванні вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / І. Грищенко, Н. Крахмальова // Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscypliny / pod red. Z. Szaroty, F. Szloska. – Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2013. - C. 764-771. – Режим доступу : https://knutd.edu.ua/publications/pdf/International_editions/Gryshchenko_Krakhmaleva_6.pdf
  3. Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту : навч. посіб. / Л. М. Карамушка. – Київ : Либідь, 2004. – 423 с.
  4. Котлер Ф. Десять смертних гріхів маркетингу : ознаки і методи вирішення / Ф. Котлер ; пер. з англ. І. П. Гусак, А. Ю. Гусак. - Київ : ВД Києво-Могилянська академія, 2006. - 143 c.
  5. Орєхова С. Є. Корпоративна культура як інструмент формування комунікативної політики закладу вищої освіти України / С. Є. Орєхова // Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи : матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 18–19 квітня 2018 р. – Маріуполь : МДУ, 2018. – С. 76–78.
  6. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації / Г. Г. Почепцов ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-е вид., доп. – Київ : Видавничий центр «Київський ун-т», 1999. – 307 с.
  7. Сакалюк О. Організація ефективної комунікації в сучасних закладах освіти / О. Сакалюк // Наука і освіта. – 2014. – № 6. – С. 197– 200.
  8. Словник іншомовних слів : 23000 слів та термінологічних словосполучень / уклад. Л. О. Пустовіт [та ін.]. - Київ : Довіра : УНВЦ «Рідна мова», 2000. – 1017 с.
  9. Смит П. Коммуникации стратегического маркетинга : учеб. пос. / П. Смит, К. Бэрри, А. Пулфорд; пер. с англ. под ред. Л. Ф. Никулина. – Москва : ЮНИТИ, 2001. – 415 с.
  10. Соколов А. В. Социальные коммуникации : учеб. / А. В. Соколов ; науч. ред. Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург : Профессия, 2014. – 287 с.
  11. Тавокин Е. П. Массовая коммуникация: сущность и состояние в современной России : учеб. пос. / Е. П. Тавокин. – 3-е изд, испр. и доп. – Москва, 2012. – 199 с.
  12. Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; голова редкол. В. І. Шинкарук. – Київ : Абрис, 2002. – 742 с.
  13. Чичановский А. В тенетах свободы : Политол. пробл. взаимодействия власт. структур, средств массовой информ. и общества в новых геополит. условиях / А. Чичановский; Междунар. акад. информатизации-ассоциир. член ООН. – Москва : Слав. диалог, 1995. – 303 с.
  14. Янковський С. Роль університетської бібліотеки у формуванні іміджу ВНЗ у світовому науковому просторі / С. Янковський, О. Дейниченко // Інтернаціоналізація як фактор конкурентоспроможності сучасного університету : зб. матер. Міжнародної наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 25–26 травня 2017 р. – Маріуполь, 2017. – С. 181–184.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Кудлай В. О. Структура та зміст комунікації та комунікаційної діяльності в освітній установі / В. О. Кудлай, В. Д. Білоусова // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. – 2019. – Вип. 18. – С. 43-49.

  Harvard Referencing Style
  Kudlai, V. and Belousova, V. 2019. Struktura ta zmist komunikatsii ta komunikatsiinoi diialnosti v osvitnii ustanovi [Structure and content of educational institution’s communication and communication activities]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlosofìa, kulturologìa, socìologìa, 18, pp. 43-49.

  Категорія: Випуск 18 | Додав: Marina (31.03.2020)
  Переглядів: 37 | Теги: заклад вищої освіти, higher education institution, elements of communication, communicative activity, Key words:communication, елементи комунікації, ефективність комунікаційної діяльно, educational institution, комунікативна діяльність, освітня установа, комунікація | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Конструктор сайтів - uCoz