Неділя, 31.05.2020, 13:13 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філософія, культурологія, соціологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 17 [10]
Випуск 18 [16]
Site menu
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Пошук


  Єрьомін Владислав Юрійович
  Вісник Маріупольського державного уніерситету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. – 2019. – Вип. 18. - С. 19-26

  Єрьомін Владислав Юрійович
  аспірант кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності
  Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  v.yeremin86@gmail.com

  Інтегральний традиціоналізм та philosophia perennis в контексті європейської культури

  DOI 10.34079/2226-2849-2019-9-18-19-26

  [ заватажити pdf (347.92 Kb) ]

  С. 19-26

  Анотація
  У статті досліджена школа інтегрального традиціоналізму як інтелектуальне явище європейської культури XX–XXI століть. Зроблено екскурс в історію формування даного феномена, огляд його напрямків, персоналій і ключових понять. Простежено зв’язок традиціоналізму з ідеалістичною філософією, Романтизмом, правими ідеологіями та академічним релігієзнавством. В результаті дослідження зроблено висновок, що інтегральний традиціоналізм, як особлива форма західного езотеризму, є органічною частиною європейської культури. Відрізняючись «холістським» характером, принципи традиціоналізму мають перспективи застосування до різних галузей гуманітарного знання.

  Ключові слова: інтегральний традиціоналізм, епоха Відродження, Philosophia perennis, Марсіліо Фічіно, Рене Генон, Юліус Евола, integral traditionalism, Renaissance, Philosophia perennis, Marsilio Ficino, Rene Guenon, Julius Evola.

  Список використаної літератури

  1. Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней / Д. Антисери, Дж. Реале; в пер. и под ред. С. А. Мальцевой. – СПб.: Пневма, 2002. – Т. 3 : От Возрождения до Канта. – 880 с.
  2. Вишинський С. Онтологічні виміри інтегрального традиціоналізму [Електронний ресурс] : дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.01 / Святослав Дмитрович Вишинський; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди Нац. акад. наук України. - Київ, 2013. - http://politosophia.org/page/ontologichni-vymiry-integralnoho-tradytsionalizmu-dysertatsia.html
  3. Вишинський С. Проблеми філософської ідентифікації школи інтегрального традиціоналізму / С. Вишинський // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 504-505 : Філософія. – С. 48-53.
  4. Дугин А. Постфилософия. Три парадигмы в истории мысли / А. Дугин. – Москва : Евразийское Движение, 2009. – 744 с.
  5. Жаринов С. Критика универсализма Рене Генона [Электронный ресурс] / С. Жаринов // VIDYĀ : знание для всех и ни для кого. – Режим доступа : https://vidya613.wordpress.com/2016/05/17/критика-универсализма-рене-генона/
  6. Носачёв П. Интегральный традиционализм: между политикой и эзотерикой / П. Носачёв // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2013. - № 4. – С. 203–222.
  7. Сэджвик М. Наперекор современному миру: Традиционализм и тайная интеллектуальная история XX века / М. Сэджвик; пер. с англ. М. Маршак и А. Лазарев. – Москва : Новое литературное обозрение, 2014. – 536 с.
  8. Щедрін А. Т. Традиціоналізм Рене Генона як світоглядна парадигма: соціокультурні контексти / А. Т. Щедрін // Культура України : зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 36. – C. 112–124.
  9. Элиаде М. Мемуары / М. Элиаде; пер. с румын. А. Старостиной. – Москва : Критерион, 2008. – Т. I : Посулы равноденствия. (1907–1937) ; Т. II : Жатва солнцеворота (1937–1960). - 464 с.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Єрьомін В. Ю. Інтегральний традиціоналізм та philosophia perennis в контексті європейської культури / В. Ю. Єрьомін // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. – 2019. – Вип. 18. – С. 19-26.

  Harvard Referencing Style
  Yeryomin, V. 2019. Intehralnyi tradytsionalizm ta philosophia perennis v konteksti yevropeiskoi kultury [Integral traditionalism and philosophia perennis in the context of European culture]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlosofìa, kulturologìa, socìologìa, 18, pp. 19-26.

  Категорія: Випуск 18 | Додав: Marina (01.04.2020)
  Переглядів: 34 | Теги: Julius Evola, Marsilio Ficino, Марсіліо Фічіно, Рене Генон, Philosophia perennis, Юліус Евола, епоха Відродження, integral traditionalism, Renaissance, Rene Guenon, інтегральний традиціоналізм | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Конструктор сайтів - uCoz