Середа, 22.09.2021, 08:00 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філософія, культурологія, соціологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 17 [10]
Випуск 18 [16]
Site menu
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Пошук


  Сабадаш Юлія Сергіївна
  Вісник Маріупольського державного уніерситету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. – 2019. – Вип. 17. - С. 52-61

  Сабадаш Юлія Сергіївна
  доктор культурології, професор кафедри культурології та інформаційної діяльності. Маріупольський державний університет.
  Juliasabadash2005@gmail.com

  Культуротворчий потенціал мистецтвознавства: до постановки проблеми

  DOI 10.34079/2226-2849-2019-9-17-52-61

  [ заватажити pdf (495.31 Kb) ]

  С. 52-61

  Анотація
  Аналізується проблема, яка несе в собі значний теоретичний потенціал задля подальшого розвитку сучасної культурології. Наголошено, що матеріал статті відтворює етапи становлення й розвитку мистецтвознавства, які у певні історико-культурні періоди перехрещувалися з історією культури, оскільки ці дві гілки гуманітарного знання – в якості об‟єкту теоретичного аналізу – «опрацьовували» мистецтво, з одного боку, як історико-культурний феномен, а, з іншого, – як засіб естетико-художнього відтворення дійсності. Показано, що заявлена проблема, яка повинна враховуватися культурологами, розкриває культуротворчу сутність мистецтвознавства, яке – хронологічно – значно випереджаючи культурологію – розвивалося паралельно з історією культури, маючи власні цілі й завдання. Відтворено – у стислому вигляді – історію становлення та розвитку мистецтвознавства з акцентуванням на опануванні ним поняттєвою системою й виробленням наріжних культуротворчих цінностей, серед яких – гуманізм.

  Ключові слова:мистецтвознавство, культурологія, культуротворчий потенціал, мистецтво, «ремісник - майстер - митець», гуманізм, art studies, cultural studies, cultural potential, art, “craftsman – master – artist”, humanism.

  Список використаної літератури

  1. Добіна Т. Г. Творча спадщина Бориса Лятошинського в контексті українського культуротворення (20–60-ті роки XX ст.) : автореф. дис. … канд. культурології : спец. 26.00.01 / Тетяна Геннадіївна Добіна; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2018. – 19 с.
  2. Естетика : підруч. / за заг. ред. Л. Т. Левчук. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Київ : Центр учбової літ., 2010. – 520 с.
  3. Искусствознание // Большая Советская Энциклопедия в 30-ти т. - 3-е изд. - Москва : Советская Энциклопедия, 1972. – Т. 10 : Ива – Италики. – С. 480-484.
  4. Кохан Т. Г. Мистецтвознавство в структурі культурології: потенціал міжнаукового діалогу / Т. Кохан // Мистецька освіта в культурному просторі України XXI століття : матеріали Міжнар. наук.-творчої конф., м. Київ, м. Одеса, 28–30 квіт. 2015 р. – Київ : НАКККіМ, 2015. – С. 108–110.
  5. Леонардо да Винчи Суждения / Леонардо да Винчи. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 416 с.
  6. Оніщенко О. І. Художня творчість в контексті гуманітарного знання : моногр. / О. І. Оніщенко. – Київ : Вища шк., 2001. – 179 с.
  7. Сабадаш Ю. С. Гуманізм як феномен італійської культури : моногр. / Ю. Сабадаш. – Київ : ДАКККІМ, 2008. – 361 с.
  8. Сабадаш Ю. С. Умберто Еко: гуманізм культуротворчіх ідей : моногр. / Ю. Сабадаш. – Київ : НАКККІМ, 2012. – 156 с.
  9. Юхимик Ю. В. Мімезис: естетико-мистецтвознавчий аналіз засадничого принципу класичного мистецтва : моногр. / Ю. Юхимик. – Київ : Експрес, 2005. – 177 с.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Сабадаш Ю. С. Культуротворчий потенціал мистецтвознавства: до постановки проблеми / Ю. С. Сабадаш // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. – 2019. – Вип. 17. – С. 52-61

  Harvard Referencing Style
  Sabadash, J. 2019. Cultural forming potential of the art: defining the problem [Kulturotvorchyi potentsial mystetstvoznavstva: do postanovky problemy]. Vīsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlosofìa, kulturologìa, socìologìa, 17, s. 52-61.

  Категорія: Випуск 17 | Додав: Marina (09.10.2019)
  Переглядів: 436 | Теги: art studies, cultural studies, мистецтвознавство, “craftsman – master – artist”, культурологія, культуротворчий потенціал, гуманізм, art, «ремісник - майстер - митець», humanism., cultural potential, мистецтво | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright © 2021

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Конструктор сайтів - uCoz