Середа, 22.09.2021, 08:39 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філософія, культурологія, соціологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 17 [10]
Випуск 18 [16]
Site menu
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Пошук


  Манякіна Олена Салаватівна, Дьячкова Марина Анатоліївна
  Вісник Маріупольського державного уніерситету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. – 2019. – Вип. 17. - C. 45-52

  Манякіна Олена Салаватівна
  кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності. Маріупольський державний університет.
  manyakinael18@gmail.com

  Дьячкова Марина Анатоліївна
  магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Маріупольський державний університет.
  manyakinael18@gmail.com

  Інтернет-комунікації як інструмент популяризації діяльності наукових бібліотек закладів вищої освіти України

  DOI 10.34079/2226-2849-2019-9-17-45-52

  [ заватажити pdf (359.58 Kb) ]

  C. 45-52

  Анотація
  У статті визначено, що с розвитком новітніх інформаційних технології інтернет-комунікації є одним із перспективних шляхів позиціонування бібліотек як інформаційно-культурного та освітнього центру. Проаналізовано ефективність інтернет-комунікації на прикладі п‟яти наукових бібліотек закладів вищої освіти України, які були обрані для дослідження за регіональним принципом. Зазначено, що основним каналом комунікації між бібліотекою та користувачем в електронному режимі є веб-сайт. Окреслено, що поряд з офіційними веб-сторінками в мережі Інтернет співробітниками наукових бібліотек для інформування користувачів активно застосовуються сторінки в соціальних мережах та інтернет-блог. Такий вид комунікаційного каналу дозволяє встановити неформальний контакт з користувачами.

  Ключові слова:наукова бібліотека, заклади вищої освіти, інтернет-комунікації, веб-ресурси, соціальні мережі, scientific library, higher education institutions, Internet communications, web resources, social networks.

  Список використаної літератури

  1. Грогуль О. Аналіз веб-сайтів Обласних бібліотек (на прикладі Рівненської державної обласної бібліотеки та Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Д. І. Чижевського) / О. Грогуль // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2012. - Вип. 7. – С. 172–181.
  2. Дьячкова М. А. Веб-сайти як засіб здійснення комунікативної діяльності бібліотек ВНЗ / М. А. Дьячкова // Дебют : зб. тез допов. студентів історичного факультету МДУ за результатами участі у Декаді студентської науки 2017 / за заг. ред. К. В. Балабанова, О. В. Булатової. – Маріуполь, 2017. – С. 105–106.
  3. Дьячкова М. А. Формування комунікативної політики наукових бібліотек ВНЗ у забезпеченні сталого розвитку України / М. А. Дьячкова // Інформація та культура в забезпеченні сталого розвитку людства : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 15 листопада 2017 р. - Маріуполь : МДУ, 2018. – C. 84–85.
  4. Копанєва В. Бібліотека в системі наукової електронної комунікації / В. Копанєва // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 5. – С. 3–9.
  5. Манякіна О.С. Застосування інтернет-комунікації в бібліотечних установах / О.С. Манякіна // Актуальні проблеми науки та освіти : зб. матер. XXІ підсумк. наук.-практ. конф. викладачів, м. Маріуполь, 1 лютого 2019 р. / за заг. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь : МДУ, 2019. – С. 129–131.
  6. Мар’їна О. Бібліотеки та соціальні медіа: технологія взаємодії / О. Мар’їна // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 8. – С. 19–21.
  7. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. І. Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.lnu.edu.ua/bibl/
  8. Наукова бібліотека Маріупольського державного університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://slibr.mdu.in.ua/
  9. Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.library.ukma.edu.ua/
  10. Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. Мечникова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.onu.edu.ua/ua/
  11. Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-%D0%BF
  12. Філіпова Л. Питання змісту бібліотечних Web-сайтів в Інтернеті / Філіпова Л. // Бібліотечна планета. – 2001. – № 3. – С. 12–15.
  13. Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www-library.univer.kharkov.ua/ukr/


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Манякіна О. С. Інтернет-комунікації як інструмент популяризації діяльності наукових бібліотек закладів вищої освіти України / О. С. Манякіна, М. А. Дьячкова // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. – 2019. – Вип. 17. – С. 45-52.

  Harvard Referencing Style
  Manyakina, O. 2019. Internet communication as a tool promote the activities of scientific libraries higher educational institutions of Ukraine [Internet-komunikatsii yak instrument populiaryzatsii diialnosti naukovykh bibliotek zakladiv vyshchoi osvity Ukrainy]. Vīsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlosofìa, kulturologìa, socìologìa, 17, s. 45-52.

  Категорія: Випуск 17 | Додав: Marina (09.10.2019)
  Переглядів: 420 | Рейтинг: 1.0/1
  Всього коментарів: 0

  Copyright © 2021

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Конструктор сайтів - uCoz