Середа, 22.09.2021, 08:14 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філософія, культурологія, соціологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 17 [10]
Випуск 18 [16]
Site menu
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Пошук


  Кобзар Марина Вікторівна
  Вісник Маріупольського державного уніерситету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. – 2019. – Вип. 17. - С. 22-30

  Кобзар Марина Вікторівна
  Аспірантка. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  kobzarmt@meta.ua

  Доробок вітчизняних вчених в галузі дослідження гастрономічної культури в контексті культурології

  DOI 10.34079/2226-2849-2019-9-17-22-30

  [ заватажити pdf (357.75 Kb) ]

  С. 22-30

  Анотація
  Стаття присвячена вивченню дослідницьких традицій в сфері побутової культури та харчування українського народу в культурологічному контексті. Намічені основні етапи розвитку уявлень про гастрономічну культуру українців протягом останніх двох століть. Показано, що аналіз сучасної української історіографії свідчить про зростаючий науковий інтерес до тематики повсякдення, зокрема до традицій харчування українців, до вивчення соціокультурних змін, що відбуваються в кулінарних практиках сучасності.

  Ключові слова:національна кухня, їжа, кулінарні традиції, гастрономічна культура, повсякденна культура, кулінарні практики, народний побут nationalcuisine, food, culinarytraditions, gastronomicculture, everydayculture, culinarypractices, folklife.

  Список використаної літератури

  1. Артюх Л. Ф. Українська народна кулінарія: історико-етнографічне дослідження / Л. Ф. Артюх. – Київ : Наукова думка, 1977. – 160 с.
  2. Артюх Л. Ф. Звичаї українців у народному календарі / Л. Ф. Артюх. – Київ : Балтія-Друк, 2012. – 223 с.
  3. Багалей Д. И. История города Харькова за 250 лет его существования (с 1655-го по 1905-й год) : историческая монография / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – Харьков, 1905. – Т. 1 : XVII‒XVIII века. – 569 с.
  4. Борис Л. М. Динаміка тематичної групи лексики їжі та напоїв у буковинських говірках : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Людмила Миколаївна Борис; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2015. – 330 с.
  5. Борисенко М. В. Побут міських мешканців України в 30-х роках ХХ ст. / М. В. Борисенко // Етнічна історія народів Європи. – 2008. – Вип. 24. – С. 12–18.
  6. Брайченко О. Культура харчування українців у 1920–1930-х рр. : тенденції та зміни / О. Брайченко // Етнічна історія народів Європи. – 2017. – Вип. 53. – С. 107–114.
  7. Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології / Хв. Вовк. – Прага : Український громадський видавничий фонд, 1928. – 354 с.
  8. Гонтар Т. О. Народне харчування українців Карпат / Т. О. Гонтар. – Київ : Наукова думка, 1979. –138 с.
  9. Заклинський І. Народна пожива у Косівськім повіті / І. Заклинський // Матеріали до української етнології. – Львів, 1918. – Т. ХVІІІ. – С. 41–48.
  10. Кожолянко Г. К. Духовна культура українців Буковини / Г. К. Кожолянко. –Чернівці : Прут, 2007. – 404 с.
  11. Козацькі страви / упоряд. Я. Мельничук, Б. Карабін. – Львів : Край, 1994. –102 с.
  12. Кравець О. М. Сімейний побут і звичаї українського народ : іст.-етногр. нарис / О. М. Кравець. – Київ : Наук. думка, 1966. – 198 с.
  13. Кувеньова О. Ф. Громадський побут українського селянства / О. Ф. Кувеньова. – Київ : Наук. думка, 1966. – 135 с.
  14. Маланчук В. А. Побут українців у дослідженнях Володимира Гнатюка / В. А. Маланчук // Народна творчість та етнографія. – 1973. – № 2. – С. 28–34.
  15. Маркевич Н. А. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян: извлечено из нынешнего народного быта / Н. А.Маркевич. – Киев : Тип. И. и А. Давиденко, 1860. – 171 с.
  16. Наукові архівні фонди рукописних матеріалів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України. – Ф. 2. – Од. зб. 11. – 95 Арк..
  17. Наулко В. І. Культура і побут населення України / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко. – Київ : Либідь, 1993. – 255 с.
  18. Ніколенко В. В. Гастрономічні детермінанти суспільного життя: соціологічний вимір : автореф. дис. … докт. соціол. наук : спец. 22.00.01 / Вадим Вікторович Ніколенко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 33 с.
  19. Онищук А. Народна пожива в Наддвірнянськім повіті / А. Онищук // Матеріали до української етнології. – Львів, 1918. – Т. ХVІІІ. – С. 37 – 41.
  20. Панченко В. Г. Українське національне харчування: минуле і майбутнє. Уроки здоров’я / В. Г. Панченко.– Дніпропетровськ : Герда, 2009. – 234 с.
  21. Плюта О. П. Трансформація національної кухні в умовах соціокультурних змін : дис. … канд. культурології : 26.00.01 / Олена Павлівна Плюта; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 207 с.
  22. Сумцов Н. Ф. Культурные переживания. [Исследование о южно-русском фольклоре с привлечением фольклорного материала всех славянских, а также арийских народов] / Н. Ф. Сумцов. –Киев : Изд. редакции журн. «Киевская старина», 1890. – 406 с.
  23. Сумцов Н. Ф. Хлеб в обрядах и песнях / Н. Ф. Сумцов. – Харков : Тип. М. Ф. Зильберберга, 1885. – 140 с.
  24. Удод О. Історія повсякденності як провідний напрям української історіографії / О. Удод // Краєзнавство. – 2010. – № 3. – С. 6–9.
  25. Украинский народ в его прошлом и настоящем : [в 2-х т.] / под ред. Ф. К. Волкова и др. –Санкт-Петербург : Тип. т-ва «Общественная Польза», 1916. – Т. 2. – 404 с.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Кобзар М. В. Доробок вітчизняних вчених в галузі дослідження гастрономічної культури в контексті культурології / М. В. Кобзар // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. – 2019. – Вип. 17. – С. 22-30.

  Harvard Referencing Style
  Kobzar, M. 2019. The works of national scientists in the field of gastronomic culture research to deal with culturologycontext [Dorobok vitchyznianykh vchenykh v haluzi doslidzhennia hastronomichnoi kultury v konteksti kulturolohii]. Vīsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlosofìa, kulturologìa, socìologìa, 17, s. 22-30.

  Категорія: Випуск 17 | Додав: Marina (12.10.2019)
  Переглядів: 480 | Теги: повсякденна культура, gastronomicculture, національна кухня, folklife., кулінарні практики, їжа, народний побут nationalcuisine, everydayculture, гастрономічна культура, culinarytraditions, culinarypractices, food, кулінарні традиції | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright © 2021

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Конструктор сайтів - uCoz