Середа, 22.09.2021, 09:16 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філософія, культурологія, соціологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 17 [10]
Випуск 18 [16]
Site menu
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Пошук


  Чікарькова Марія Юріївна
  Вісник Маріупольського державного уніерситету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. – 2019. – Вип. 17. - С. 67-73

  Чікарькова Марія Юріївна
  доктор філософських наук, професор кафедри соціально-гуманітарних наук та права. Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університет.

  Термін «сучасна культура»: семантичне наповнення та проблема хронологізації

  DOI 10.34079/2226-2849-2019-9-17-67-73

  [ заватажити pdf (347 Kb) ]

  С. 67-73

  Анотація
  Стаття здійснює аналіз існуючих концепцій сучасної культури в аспекті семантики та хронології дефініції, розглядає причини численних розбіжностей у цій сфері, відсутність більш-менш усталеної точки зору. Автор критично переглядає існуючу систематизацію, пропонує власну концепцію хронологічної рубрикації сучасної культури. Так, фіксується, що нині не існує навіть загальновизнаного терміну для позначення сучасного мистецтва. Водночас спостерігається така тенденція: англомовна література зазвичай користується для позначення мистецтва сучасності у широкому сенсі терміном «modernart», для позначення мистецтва новітнього часу – «contemporaryart» (останнє може розглядатися і як завершальна фаза «modernart»). Щодо хронологічних меж, то сучасна культура в різних розвідках може починатися з другої половини ХІХ ст., з кінця ХІХ ст., з середини ХХ ст., з 80-90-х рр. ХХ ст., і точкою відліку тут можуть виступати як процеси у сфері мистецтва, так і історичні події, епізоди зі сфер політики, науки тощо. Щодо сутнісних характеристик сучасної культури, то тут більшістю дослідників відзначається вплив цифрових технологій, філософії постмодернізму, розрив з класикою у модерністських течіях і зміни в естетиці. З нашої точки зору, правомірно говорити про початок сучасної культури, беручи за точку відліку зміну теоцентричної парадигми антропоцентричною в епоху Ренесансу.

  Ключові слова:сучасна культура, мистецтво сучасності, модернізм, постмодернізм, цифрові технології, modern culture, modern art, modernism, postmodernism, digital technologies.

  Список використаної літератури

  1. Бычков В. В. Триалог: Разговор Первый об эстетике, современном искусстве и кризисе культуры / В. В. Бычков, Н. Б. Маньковская, В. В. Иванов. ‒ Москва : ИФРАН, 2007. ‒ 239 с.
  2. Демпси Э. Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству / Э. Демпси. ‒ Москва : Искусство ‒ ХХІ век, 2008. ‒ 303 с.
  3. Жевак А. И. Тенденции развития современного изобразительного искусства второй половины XX-XXI вв. : дис. … канд. филос. наук : спец. 09.00.13 / Анна Ильинична Жевак; Волгогр. гос. ун-т. ‒ Волгоград, 2015. ‒ 141 с.
  4. Леванова Е. Ф. Современное искусство и его многомерность / Е. Ф. Леванова // Вестник Томского государственного университета. Культурология иискусствоведение. ‒ 2014. ‒ № 3. ‒ С. 14-19
  5. Лисовец И. М. Необходимость философского осмысления актуального искусства / И. М. Лисовец // Философия в XXI веке: вызовы, ценности, перспективы : сб. науч. ст. / науч. ред. А. В. Логинов, отв. ред. О. Н. Томюк. — Екатеринбург : Макс-Инфо, 2016. — С. 164-168.
  6. Муравьев М. Современное искусство и его истоки / М. Муравьев // Культиватор. ‒ 2012. ‒ № 3. ‒ С. 82‒87.
  7. Наконечна О. В. Сучасне мистецтво: зміна головної парадигми / О. В. Наконечна // Інтелект. Особистість. Цивілізація: зб. наук. пр. із соц.-філос. пробл. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – Вип. 9. ‒ С. 69‒77.
  8. Станіславська К. І. Мистецько-видовищні форми сучасної культури : моногр. / К. Станіславська. ‒ 2-ге вид., переробл. і допов. - Київ : НАКККіМ, 2016. ‒ 352 с. ;
  9. Тейлор Б. Актуальное искусство. 1970‒2005 / Б. Тейлор. ‒ Москва : Слово, 2006. ‒ 256 с.
  10. Уильямс Г. Как писать о современном искусстве / Г. Уильямс. ‒ Москва : АдМаргинемПресс, 2016. ‒ 368 с.
  11. Яхнин А. Л. Антиискусство: Записки очевидца / А. Яхнин. ‒ Москва : Книжница, 2011. ‒ 320 с.
  12. Arnason H. H. History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture, Photography / H. H. Arnason, E. C. Mansfield. ‒ Boston : Pearson, 2013. ‒ 440 p.
  13. Chilvers I. Dictionary of Modern and Contemporary Art / I. Chilvers, J. Glaves-Smith. ‒ 2nd ed. – New York : Oxford University Press, 2009. ‒ 776 p.
  14. Esanu O. What was contemporary art? / O. Esanu // ARTMargins. ‒ 2012. ‒ Vol. 1, № 1. ‒ P. 5‒28.
  15. Itfeld E. I. Contemporary Art and Cybernetics: Waves of Cybernetic Discourse within Conceptual, Video and New Media Art / E. J. Itfeld // Leonardo. ‒ 2012. ‒ Vol. 45, № 1. ‒ Р. 57‒63.
  16. Morgan A. L. Historical Dictionary of Contemporary Art / A. L. Morgan. ‒ Lanham : Rowman & Littlefield, 2017. ‒ 570 p.
  17. Rebentisch J. The Contemporaneity of Contemporary Art / J. Rebentisch // New German Critique. ‒ 2015. ‒ Vol. 42, № 1. ‒ P. 223‒237.
  18. Robertson J. Themes of Contemporary Art: Visual Art after 1980 / J. Robertson, C. McDaniel. ‒ 3-rd ed. - New York : Oxford University Press, 2016. ‒ 464 p.
  19. Schapiro M. Modern art 19th & 20th Centuries / M. Schapiro. ‒ New York : George Braziller, 1978. ‒ 277 p.
  20. Scruton R. Modern Culture / R. Scruton. ‒ London, New Delhi, New York, Sydney : Bloomsbury, 2006. ‒ 192 p.
  21. Smith T. What is Contemporary Art? / T. Smith. ‒ Chicago : University of Chicago Press, 2012. ‒ 344 p.
  22. Stallabrass J. Contemporary Art: a Very Short Introduction / J. Stallabrass. ‒ New York : Oxford University Press, 2006. ‒ 156 p.
  23. Taylor B. Contemporary Art: Art since 1970 / B. Taylor. ‒ New York : Pearson 2004. ‒ 256 p.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Чікарькова М. Ю. Термін «сучасна культура»: семантичне наповнення та проблема хронологізації / М. Ю. Чікарькова // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. – 2019. – Вип. 17. – С. 67-73.

  Harvard Referencing Style
  Chikarkova, M. 2019. The term «modern culture»: semantic content and the chronological problem [Termin «suchasna kultura»: semantychne napovnennia ta problema khronolohizatsii]. Vīsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlosofìa, kulturologìa, socìologìa, 17, s. 67-73.

  Категорія: Випуск 17 | Додав: Marina (07.10.2019)
  Переглядів: 380 | Теги: мистецтво сучасності, digital technologies., postmodernism, сучасна культура, постмодернізм, цифрові технології, modern art, модернізм, modernism, modern culture | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright © 2021

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Конструктор сайтів - uCoz